کاکتوس

تقدیم می‌کند

دارمت


بهر‌ه‌مندان خدمات دارمت :

افراد دارای معلولیت

زنان باردار

سالمندان

دارمت ؟ دارمت ! دارمت...

ما معتقدیم مهربانی، گوهر آدمی است و انسان، به مهر ورزیدن و مهر دیدن زنده است. ما تلاش می‌کنیم فرصت‌های مهرورزی نزدیک شما را شناسایی کنیم و آن‌ها را به شما که می‌خواهید با مهربانی به دیگران، زندگی‌تان را غنی و خاطر افراد دیگر را خرسند کنید، معرفی کنیم.

«دارمت» به عنوان یک بستر کارآفرینی اجتماعی، با ایجاد و پیاده‌سازی یک مدل جدید اجتماعی-اقتصادی، مهربانی را به ثروت تبدیل می‌کند. با مهرورزی به افرادی که در نزدیکی‌تان هستند «نیکی» به دست می‌آورید و «مهرمایه» می‌اندوزید.

ما در کنار هم، جهان را به جایی مهربان‌تر از آن‌چه تا کنون بوده است تبدیل خواهیم کرد.

در جهانی که با هم می‌سازیم، «مهربانی ثروت است»

"

را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

"

- علی ، فرزند یک سالمند -

نظرات بهره‌مندان و مهرورزان
آتریسا نوشته :

را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

آتریسا نوشته :

را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

آتریسا نوشته :

را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

آتریسا نوشته :

را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

آخرین مقالات و مشاوره‌ها

مقالات دارمت به منظور توسعه تفکر تکریم و حمایت سالمندان، زنان بارادار و افراد دارای معلولیت می‌باشد.


مقاله تست آخر است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعل.
تاریخ : ۱۳۹۹ خرداد ۲۸
مطالعه بیشتر

آخرین خبر

هر روز می‌توانید آخرین اخبار مرتبط با دارمت را دنبال کنید.دارمت ترکوند...
را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
تاریخ : ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مطالعه بیشتر