ثبت‌نام مهرورز


نمونه : 1112223334
نمونه : 09123456789
نمونه : 02133445566
نمونه : name@domain.com

پس از فشردن دکمه «ثبت موقعیت» ادرس نقطه انتخاب شده بر در کادر زیر نمایش داده می‌شود، با وارد کردن پلاک و واحد آدرس را تکمیل کنید.

نمونه : 1112223334
حداکثر حجم تصویر می بایست ۲ مگابایت باشد.