جهانی که با تو تغییر می کنه.

چون هر کسی باید از خودش شروع کنه.

چه کاری بزرگتر از برداشتن قدمی کوچک است؟

دنیای بهتر در دستان شماست.

دارمت چیست؟!


دارمت یک همراه خدمات‌رسانی است. این بستر امن برای همراهی مهرورزانه به سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان باردار و سایر افراد بوده که از بهره‌مندان (افرادی که تمایل به دریافت خدمت دارند) و مهرورزان (که برای بودن و خدمت کردن هستند)‌ تشکیل می‌شود. نوع ارائه خدمات این پلتفرم عمومی با یاری مهرورزان به شرح زیر است:

  • خرید نان
  • خرید از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها
  • همراهی در انجام فعالیت‌های اداری/ بانکی/ بیمه

درخواست‌ها بر اساس موقعیت محل زندگی مهرورزان (درخواست گیرنده) و بهره‌مندان (درخواست دهنده) صورت می‌گیرد. همچنین ثبت درخواست گروه‌های بهره‌مند در حال حاضر از طریق تماس تلفنی صورت می‌گیرد.

بهره‌مندان

دارمت برای همه ...

خدمات دارمت مختص به سالمندان ، افراد دارای معلولیت و زنان باردار نیست ، بلکه به همه شهروندان تعلق داره.

مهرورز

مهمترین و پایدارترین سوال در جهان این است که شما برای دیگران چه می‌کنید؟